CONCURRENTIEVOORWARDEN

De wedstrijden wordt door PULZ JEANS – onderdeel van de DK COMPANY ONLINE A/S , thrigesvej 7, 7430 Ikast Denemarken georganiseerd. Bij wedstrijden op Facebook of Instagram wordt deze wedstrijden niet beheerd, gesponserd of in verband gebracht met deze media tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Deelnemers welke zich niet aan deze voorwaarden houden kunnen geen aanspraak maken op de prijs.

Alle informatie over deelname aan een wedstrijd wordt in de voorwaarden van de betreffende wedstrijd aangegeven.

 

VOORWAARDEN

Ledereen ouder dan 18 jaar kan deelnemen aan wedstrijden. Medewerkers van DK COMPANY of gelieerde bedrijven mogen niet deelnemen aan de wedstrijden.

Het einde van een wedstrijd wordt altijd vermeld in een kennisgeving. Alle items moeten vóór het einde van de competitie zijn ontvangen.

Nadat de wedstrijd is afgelopen trekt de marketingafdeling van PULZ JEANS één of meerdere willekeurige winnaars onder alle deelnemers, afhankelijk van het aantal prijzen dat wordt verdeeld.

 

WEDSTRIJD

Na afloop van de wedstrijd trekt de marketingafdeling van PULZ JEANS één of meer willekeurige winnaars onder alle deelnemers, afhankelijk van het aantal prijzen dat verdeeld wordt.

De gelukkige winnaars worden rechtstreeks via Instagram, Facebook of e-mail gecontacteerd, afhankelijk van op welke media de wedstrijd heeft plaatsgevonden. Als u deelneemt aan een wedstrijd op Facebook of Instagram, stemt u er ook mee in dat via deze media contact met u kan worden opgenomen, zoals vereist door uw deelname en dat uw naam, in combinatie met passende advertenties op deze media als de gelukkige winnaar aangekondigd en gepubliceerd zal worden.

Als PULZ JEANS binnen 14 dagen na de kennisgeving geen reactie van een winnaar ontvangt, wordt willekeurig een nieuwe winnaar getrokken.

Om de premies te activeren, moeten ten minste 10 deelnemers deelnemen aan een wedstrijd.

 


 

PRIJZEN

De prijzen worden altijd bij de wedstrijd beschreven. Dit geldt zowel voor het type als aantal.

De prijzen in de vorm van schoenen of kleding kunnen voor het einde van de wedstrijd uitverkocht zijn. In dat geval kan de gelukkige winnaar een gelijkwaardige nieuwe prijs uitzoeken op PULZJEANS.nl

Tenzij anders vermeld, kunnen prijzen in de vorm van schoenen en kleding niet geruild worden.

De prijs in de vorm van cadeaubonnen en kortingscodes kunnen alleen worden gebruikt op www. PULZJEANS.nl, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Waarde-kortingen worden altijd in mindering gebracht op de laagste prijs en moeten in één keer worden gebruikt – resterend saldo zal dan ook komen te vervallen.

Tenzij anders vermeld, kunnen kortingscodes en cadeaubonnen niet gebruikt worden voor items met een korting. De keuze van de verzendmethode is niet beperkt. Als cadeaubonnen gegeven worden in een andere valuta dan die in het land waar de gelukkige winnaar woont, wordt de waarde omgezet naar de juiste valuta na het einde van de wedstrijd.

 


 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u deelneemt aan een wedstrijd, gaat u ermee akkoord dat de informatie die u invoert, wordt geregistreerd en opgeslagen door PULZ JEANS. De informatie die wordt verstrekt in verband met een wedstrijd wordt alleen in deze context gebruikt.

PULZ JEANS doet er alles aan om de privacy van alle deelnemers te beschermen, inclusief ervoor te zorgen dat alle informatie die wordt ingediend tijdens de registratie, wordt bewaard onder beveiligde omstandigheden. De gegevens worden ook opgeslagen zolang er een wettelijke reden is om dit te doen en u heeft recht op toegang tot alle gegevens die over u zijn verzameld.

Een aanvraag voor toegang tot persoonlijke gegevens richt u aan PULZ JEANS.

Lees meer over onze verwerking van persoonlijke gegevens op deze pagina.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd.